För allas säkerhet och trevnad:

 • Ej simkunniga flickor under 9 år måste ha badande vuxen i sällskap.
 • Alla skall duscha ordentligt utan badkläder innan bad.
 • Badning sker endast i badkläder. Ingen form av bomullskläder är tillåtna i våra bassänger. (Detta för att hålla så god vattenkvalitet som möjligt).
 • Visa hänsyn och respektera andra gäster, personal och regler.
 • Minara Simklubb har rätt att avhysa medlemmar som ej följer gällande regler.
 • Omklädningsrum: Tag med badlakan, badrock eller liknande för att använda vid ombyte och bastubad.
 • Glöm inte att ta av skor och stövlar utanför omklädningsrummet.
 • Tag med 1 krona för att låsa in era kläder och värdesaker i skåpen.
 • Minara Simklubb tar inget ansvar för försvunna ägodelar.
 • Tag inte med mat och glasflaskor i omklädningsrum och simhall.
 • Simhallen: Vi kan och får släppa in max. 30 personer per gång i simhallen av säkerhetsskäl.
 • Vi håller rent efter oss och lägger tillbaka simdynor och annat material på sin plats innan vi går hem.
 • De medlemmar (även vuxna) som inte kan simma måste ha simdyna på sig och får inte vara i den djupa delen av bassängen. (Simkunnighet = 200 meter på djupt vatten utan simdyna.)
 • Mobilkameror är förbjudna i simhall och omklädningsrum (lås in dem i skåpen!).
 • Dykning (med huvudet före) i den grunda delen av bassängen är förbjudet och mycket farligt.
 • Vi badar på egen risk och varje mamma har ansvaret för sina barn.
 • Barnen får inte vara i simbassäng utan sin mamma.

Obs! Medföljande pojkar får inte vara äldre än 7 år (ännu ej fyllt 8 år)!